List of Reviewers 2009

 • dr Jan Czerniawski, Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Katarzyna Halicka, Politechnika Białostocka
 • dr hab. Sławomir Igniatiuk, Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Ireneusz Jakuszewicz, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tomasz Matwiejczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Tadeusz Popławski, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Henryk Sasinowski, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Adam Sawicki, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Marcin Smoleński, Politechnika Białostocka
 • dr Anna Wasiluk, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Wojciech Winogrodzki, T-Matic Grupa Computer Plus
 • dr Barbara Wojsznis, Politechnika Białostocka