List of Reviewers 2014

 • prof. asoc. dr Arūnas Barvidas, Vilnius Gediminas Technical University
 • dr hab. Teresa Bednarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Mikołaj Bespamiatnych, Uniwerystet im. Janki Kupały w Grodnie
 • dr hab. Eugenii Czernyszewicz, prof. nzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. nzw., Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Marianna Greta, prof. nzw., Politechnika Łódzka
 • doc. dr Volha Holubava, Belarusian National Technical University
 • dr doc. Darius Kalibatas, Vilnius Gediminas Technical University
 • dr Maja Kiba-Jania, Wroclaw University of Economics
 • prof. dr hab. Ivan Kirviel, Akademia Pomorska w Słupsku
 • P. Eng., Ph.D. Zdzislaw Klim, Bombardier Aerospace
 • dr hab. Jan Koleśnik, prof. nzw., Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Jan Komorowski, prof. nzw., Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr. hab. inż. Wiesław Kowalczewski, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • dr hab. Barbara Kryk, prof. nzw., Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • dr hab. Juozas Lakis, prof. nzw., Politechnika Białostocka
 • dr Agata Lulewicz-Sas, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Bożena Łagowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Marten, Uniwerystet im. Janki Kupały w Grodnie
 • dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw., Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Anna Michna, prof. nzw., Politechnika Śląska
 • dr hab. Paweł Niedziółka, prof. nzw., Szkoła Główna Handlowa
 • dr Wojciech Niemotko, Ecospedycja
 • prof. dr hab. Dmitrij Pankow, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny
 • doc. dr Lina Pashkovskaya, Belarus State Economic University
 • dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw., Politechnika Białostocka
 • dr Beata Poteralska, Instytut Technologii Eksploatacji
 • Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • dr hab. Marzena Remlein, prof. nzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Ewa Roszkowska, prof. nzw., Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Marcin Sakowicz, Warsaw School of Economics
 • prof. dr hab. Henryk Sasinowski, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Jurij Sedłucho, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku
 • dr Svietlana Sitora, Uniwerystet im. Janki Kupały w Grodnie
 • prof. Mirosław Skibniewski, University of Maryland
 • prof. dr hab. Zbigniew Styczyński, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
 • prof. Andrej Škraba, University of Maribor
 • prof. dr hab. Victor Voronov, Daugavpils University
 • dr Hao Wang, School of Management, Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. nzw., Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. nzw., Politechnika Śląska
 • dr hab. Magdalena Wyrwicka, prof. nzw., Politechnika Poznańska
 • dr Yu Zhang, School of Economics and Management, Tianjin Chengjian University