List of Reviewers 2013

 • prof. Alexander G. Bakhanovich, Narodowa Akademia Nauk Białorusi
 • dr Joanna Bukowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Robert Ciborowski, prof. nzw., Uniwersytet w Białymstoku
 • dr inż. Ewa Chodakowska, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Józefa Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Katarzyna Halicka, Politechnika Białostocka
 • dr Yuko Ito, National Institute of Science and Technology Policy
 • dr hab. Sabina Kauf, prof. nzw., Uniwersytet Opolski
 • prof. Zdzisław Klim, Polytechnique Montreal; Bombardier Aerospace
 • prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie
 • dr Marek Kruk, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Barbara Kryk, prof. nzw., Uniwersytet Szczeciński
 • dr Krystyna Leszczewska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży
 • dr hab. Bożena Łagowska, prof. nzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. nzw., Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dawid Milewski, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nzw., Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Mirosław Parol, prof. nzw., Politechnika Warszawska
 • dr Adam Pawlicz, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Maciej Perkowski, prof. nzw., Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Poteraj, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • doc. Artur Radziszewski, FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften; BKW Group
 • prof. Svetlana Selverstova, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
 • dr Oleg W. Shamov, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
 • dr Marta Sidorkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jerzy Smolik, prof. nzw., Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 • prof. dr hab. inż. Janusz Leszek Sokół, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Styczyński, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
 • prof. Andriej G. Teslinov, International Institute of Management LINK
 • prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius, Vilnius Gediminas Technical University
 • prof. dr hab. inż. Stanislaw Walukiewicz, Instytut Badań Systemowych PAN
 • dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. nzw., Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nzw., Politechnika Poznańska